Rekrutacja do służby w Policji

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI z siedizbą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego:

 

DRUK OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 25.05.2018

DRUK OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH INSPEKTOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

w SOKOŁOWIE PODLASKIM

 

Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim poszukuje kandydatów na stanowisko

 

INSPEKTOR ZEPSOŁU FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sokołów Podlaski, województwo mazowieckie

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 

 • Prowadzenie obsługi kasowej jednostki;
 • Rozliczanie dokumentacji finansowej wydatków w ramach akredytywy budżetowej;
 • Ufarmianie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym;
 • Sporządzanie list należności do wypłaty dla policjantów, pracowników Policji;
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współfinansowania działalności Policji;
 • Ustalanie praw policjantów do lokali mieszkaniowych i świadczeń mieszkaniowych poprzez opracowywanie i sporządzanie decyzji itp.

 

WYKSZTAŁCENIE: średnie o profilu ekonomicznym  z elementami rachunkowości bądź inne zbliżone

 

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • Doświadczenie w administracji min. 1,5 roku
 • Znajomość podstawowych zagadnień z:
  • Ustawy o rachunkowości,
  • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawy o podatku od towarów i usług,
  • Ustawy o Policji (w szczególności rozdz. 7, 8, 9)
 • Rozporządzenia w sprawie wysokości, warunku i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia
 • Rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin
 • Rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • podanie o pracę adresowane do Komendanta Powiatowego Policji w Sokołowie Podlaskim ( z podaniem jedynie adresu do korespondencji)
 • CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectwa/zaświadczenia potwierdzające przebieg pracy zawodowej
 • oświadczenie kandydata o niekaralności oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (sporządzone przez kandydata),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

KOPIE INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIA:

 • opinie

 

DOKUMENTY NALEŻY PRZESŁAĆ DO:

07.06.2018 ROKU

pod adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SOKOŁOWIE PODLASKIM

Ul. Wolności 50

08-300 Sokołów Podlaski

 

Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem tel. (25) 787-20-11, wew. 211

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metryczka

Data publikacji 01.01.2015
Data modyfikacji 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Osoba udostępniająca informację:
Uzupełnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Uzupełnij dane redaktora

Nawigacja

do góry