Oświadczenie majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

 Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta Powiatowego Policji w Sokolowie Podlaskim

mł. insp. mgr inż. Wiesław Nasiłowski 

 
W związku z art. 62 ustawy o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
           http://bip.sokolowpodlaski.kpp.policja.gov.pl/download/155/21655/file.file (Oświadczenie o stanie majątkowym)

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 25.05.2015
Data modyfikacji 29.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Krasnodębska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kożuchowski Stanowisko Samodzielna ds. Kadr i Szkoleń
Osoba modyfikująca informację:
Uzupełnij dane redaktora
do góry